Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư để tạo niềm tin cho khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cam kết sử dụng đúng mục đích theo những quy định của pháp luật hiện hành và nội dung của Chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch trên website. Tuy nhiên, trong các hoạt động thực tế, việc thu thập và bảo mật thông tin có thể được tiến hành có phần khác với những miêu tả này. Nhưng VEPIC vẫn luôn cam kết không lạm dụng quyền riêng tư khách hàng.

Tại website của VEPIC có thể có các đường link, banner quảng cáo dẫn đến các website khác. Do chính sách bảo mật của các đơn vị là khác nhau, vì vậy, Quý khách phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc khách hàng cá nhân, các tổ chức tham gia truy cập, giao dịch tại website của VEPIC đồng nghĩa với việc đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều khoản trong chính sách này.

Thu thập & sử dụng thông tin

Quá trình thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân khách hàng được đảm bảo tuyệt đối theo các quy định cụ thể của pháp luật và sự thỏa thuận giữa khách hàng với chúng tôi. Thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi thu thập từ sự tự nguyện của khách hàng thông qua các đơn hàng mà Quý khách điền thông tin vào và gửi qua website, email, hoặc đặt hàng qua điện thoại.

Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin Quý khách đã cung cấp qua các giao dịch để tiện xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nhu cầu, thói quen khi khách hàng truy cập tại website của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ hoàn toàn được bảo mật, không công khai trên web, không chuyển giao cho bên thứ ba sử dụng. Thông tin này chỉ có thể chuyển cho các cơ quan an ninh hoặc điều tra nếu trong trường hợp Quý khách vi phạm pháp luật và các cơ quan nhà nước gửi yêu cầu hợp tác với chúng tôi để được truy cập thông tin này.

Hủy bỏ thông tin

Dữ liệu các thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Khi nhận được các thông tin thông báo dịch vụ, sản phẩm mới từ chúng tôi, Quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu ngưng gửi thư chào hàng cho Quý khách bằng cách phản hồi lại email chào hàng, hoặc điện thoại trực tiếp đến công ty chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ thông tin của Quý khách khỏi hệ thống chào hàng.

Thông báo về Quyền tác giả

Nếu Quý khách cho rằng quyền sở hữu của Quý khách đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, Quý khách có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: vepic.edu.vn.

Thư điện tử

VEPIC không đảm bảo rằng các thư điện tử được gửi tới VEPIC qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. VEPIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). VEPIC không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, giám tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn và/hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

Giới hạn và trách nhiệm

Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc VEPIC quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó.

Các trang web liên kết

VEPIC không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến Trang Web này và vấn đề an toàn và bảo mật của các trang web đó. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.