Đồng hành và nỗ lực cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam, không thể không nhắc tới sự tham gia của rất nhiều đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối tác của chúng tôi là những nhà xuất bản, doanh nghiệp, tập đoàn giáo dục lớn, uy tín ở phạm vi quốc gia cũng như trên toàn thế giới.

XUẤT BẢN