Hỏi đáp về Chương trình Giáo dục phổ thông, Quyển 2

38,000


Description

(Ấn phẩm sắp phát hành)

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội và Quyết định số  404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông mới thay thế cho Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành được triển khai từ năm 2002. Ngày 26/12/2018, Chương trình Giáo dục phổ thông mới đã được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình mới kế thừa và phát triển chương trình hiện hành với những đổi mới căn bản, từ mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, kế hoạch giáo dục đến phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

Để giúp quý thầy cô, các nhà quản lí, các bậc cha mẹ học sinh và những người quan tâm đến chương trình mới, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản bộ tài liệu Hỏi đáp về Chương trình Giáo dục phổ thông. Bộ tài liệu gồm hai quyển: Quyển 1 gồm các câu hỏi và trả lời về chương trình các môn khoa học và hoạt động giáo dục; Quyển 2 về chương trình các môn ngoại ngữ. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở Chương trình Giáo dục phổ thông mới và các câu hỏi mà các Ban Phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông nhận được từ các hội thảo, toạ đàm, các đợt lấy ý kiến giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và các tầng lớp nhân dân.

Tác giả bộ tài liệu là Tổng Chủ biên, Chủ biên và các chuyên gia trong Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Để phù hợp với điều kiện in ấn, trang bìa sách chỉ giới thiệu tên Chủ biên; tên các tác giả chính được giới thiệu ở trang 1; cuối sách giới thiệu tên các thành viên Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Hi vọng bộ tài liệu sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc tìm hiểu những vấn đề cốt lõi, thiết thực nhất về Chương trình Giáo dục phổ thông mới để chuẩn bị triển khai từ năm học 2020 – 2021 theo lộ trình được quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tài liệu được tiếp tục hoàn thiện trong những lần xuất bản sau.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Thông tin

Số trang

120

Nhà xuất bản

NXB Đại học Sư phạm

Năm xuât bản

2019

Khổ sách

17 x 24cm

Hình thức

Bìa mềm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Loại sách

Mới

Tác giả

GS. Nguyễn Minh Thuyết