Thực hành kiểm tra, đánh giá năng lực Địa Lí 6

19,000


Description

Cuốn sách Thực hành kiểm tra, đánh giá năng lực Địa lí 6 nằm trong bộ sách Thực hành kiểm tra, đánh giá năng lực Địa lí dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.  Nhóm tác giả biên soạn cuốn sách để giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành tự kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực và giúp các thầy, cô giáo cùng các bậc phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh và con em mình đổi mới trong phương pháp giảng dạy và thay đổi tư duy học tập môn Địa lí.

Nội dung mỗi cuốn sách trong bộ sách gồm bốn phần:

Phần một: Một số yêu cầu về kiểm tra, đánh giá theo năng lực trong môn Địa lí ở cấp Trung học cơ sở (THCS). Trong phần này, tác giả làm rõ những vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá theo năng lực; sự khác nhau giữa đánh giá theo nội dung và đánh giá theo năng lực, đưa ra các ví dụ cụ thể.

Phần hai: Kiểm tra, đánh giá năng lực thường xuyên. Phần này được viết bám sát theo cá