Tiếng Anh 1 – Explore Our World. Sách giáo viên


Thông tin

Nhà xuất bản

Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Đối tác liên kết phát hành

Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản

2020

Khổ sách

20,5×26,2cm

Số trang

108

Hình thức

Bìa mềm

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tác giả

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên) – Đỗ Thị Kim Thanh