Trang web với tên miền “vepic.edu.vn” là tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC). Vepic.edu.vn là website cung cấp các sản phẩm sách, các ấn phẩm, thiết bị giáo dục của công ty VEPIC và các đối tác liên kết.

Việc truy cập trang web đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản sau đây. Mời Quý khách vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp quyền sử dụng web để Quý khách có thể tham khảo thông tin, hoặc mua sắm trên web trong khuôn khổ Điều khoản và Quy định sử dụng đã đề ra.

Tất cả các Điều khoản và Quy định (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Quy định này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nghiêm cấm sử dụng hoặc copy bất kỳ phần nào thông tin của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản & Quy định chung vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Khi Quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định chính sách và Điều khoản được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.