Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật lớp 4, lớp 5

– Các tấm và thanh thẳng làm bằng nhựa PS-HI.
– Bánh xe bằng nhựa LD dẻo.
– Các trục và dụng cụ làm bằng thép CT3.