Bộ thực hành Toán lớp 3

– Hộp thẻ, chữ số lớp 3
– Bộ thẻ số, dấu phép tính (in UV chống bay màu)
– Thanh 100,000, thẻ 10,000, thẻ 2 chấm, thẻ 5 chấm
(in UV chống bay màu)
– Thiết bị học diện tích (tấm nhựa trong suốt 200 ô
vuông).
– Bộ thiết bị dạy hình phẳng, que tính, thước kẻ, mô
hình đồng hồ, bảng cài