Mĩ thuật 3

– Sách giáo khoa Mĩ thuật 3 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sách cùng các em tiếp tục hành trình khám phá và sáng tạo mĩ thuật thông qua các hoạt động: quan sát, nhận biết, thực hành, thảo luận, chia sẻ cảm nhận thẩm mĩ.
– Nội dung và hình thức sách hấp dẫn, kích thích tính ham hiểu biết, gợi mở sáng tạo, phát huy tính tích cực, khả năng tự học, tự liên hệ mĩ thuật với đời sống; bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống, giúp học sinh đồng thời vừa “làm quen với sáng tạo mĩ thuật” vừa “thưởng thức nghệ thuật”.
– Sách giáo khoa Mĩ thuật 3 là sản phẩm của tập thể tác giả – những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục mĩ thuật.


Tác giả: NGUYỄN THỊ ĐÔNG (Tổng Chủ biên) – PHẠM ĐÌNH BÌNH (Chủ biên) NGUYỄN THỊ HUYỀN – NGUYỄN HẢI KIÊN

Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM