Bài tập Công nghệ 7

– Sách Bài tập Công nghệ 7 thuộc bộ sách giáo khoa Công nghệ 7 Cánh Diều được biên soạn nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức đã học, đồng thời, hỗ trợ cho học sinh tự học, tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập.
– Sách được biên soạn theo các chủ đề, các bài tương ứng với sách giáo khoa để giúp học sinh có thể ôn tập ngay sau khi học xong. Sách gồm có Phần A. Đề bài và Phần B. Hướng dẫn giải, đáp án.
– Ngoài các bài tập giúp học sinh luyện tập để khắc sâu kiến thức, các tác giả đã xây dựng một số câu hỏi liên hệ, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Tác giả: NGUYỄN TẤT THẮNG (Tổng Chủ biên) – DƯƠNG VĂN NHIỆM (Chủ biên) PHẠM THỊ LÀM HỒNG – NGUYỄN THỊ ÁI NGHĨA – NGUYỄN THỊ VINH