Bài tập Lịch sử 10

– Để hỗ trợ cho sách Lịch sử 10, các tác giả đã biên soạn cuốn Bài tập Lịch sử 10 để cung cấp cho các em học sinh hệ thống câu hỏi, bài tập nhằm củng cố kiến thức trọng tâm của mỗi bài học.
Cuốn sách có hai phần: Phần I: Câu hỏi và bài tập. Phần II: Đáp án và gợi ý trả lời.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM