Vở thực hành Mĩ thuật 6

– Vở thực hành Mĩ Thuật 4 là bộ sách có sự tham gia biên soạn của nhiều tác giả là thành viên của Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới.
– Nhóm tác giả biên soạn bộ sách này mong muốn bộ sách sẽ hỗ trợ phát triển phẩm chất, năng lực người học đúng như tinh thần chương trình giáo dục phổ thông mới đề ra.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: PHẠM VĂN TUYÊN (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) NGÔ THỊ HƯỜNG – NGUYỄN DUY KHUÊ – NGUYỄN THỊ HỒNG THÂM