Tiếng Anh 10 – Sách bài tập

– Cuốn sách bài tập tiếng anh 1- giúp gười học trải nghiệm thế giới thông qua nội dung và ý tưởng từ National Geographic, cung cấp các bài thực hành bổ sung để củng cố các bài học đọc, viết, nghe, nói, ngữ pháp và từ vựng được dạy trong sách học sinh


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH