Tiếng Anh 2

– Với bố cục khoa học, nội dung biên soạn kĩ lưỡng cùng với các hình ảnh sinh động và nhiều bài tập đa dạng, sách bài tập Tiếng Anh 2 giúp các em học sinh nắm được từ vựng và mẫu câu thông qua các hoạt động đa dạng trong nội dung Bài tập.-


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh