Bài tập Tin học 6

– Bài tập Tin học 6 là cuốn sách được biên soạn bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.
– Cuối mỗi cuốn sách sẽ có câu hỏi trắc nghiệm và bài tập giúp các em củng cố lại kiến thức đã học trên lớp và rèn luyện kỹ năng tin học của mình.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tổng Chủ biên) – HỔ CẨM HÀ (Chủ biên) NGUYỄN ĐÌNH HOÁ – PHẠM THỊ ANH LÊ NGUYỄN THẾ LỘC – NGUYỄN CHÍ TRUNG

Mua ngay