Bài tập Toán 6 tập 1

– Bài Tập Toán 6 ( Gồm 2 tập ) là cuốn sách được biên soạn dùng kèm với sách giáo khoa mới nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức toàn diện cho các em học sinh .
– Nội dung kiến thức được biên soạn bám sát theo chương trình học của Bộ giáo dục và Đào tạo, giúp các em nắm vững toàn bộ kiến thức đã học trên lớp, đồng thời làm quen với những nội dung kiến thức mới, mở rộng và nâng cao,
hỗ trợ quá trình tự học hiệu quả.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: ĐỖ ĐỨC THÁI