Bài tập Toán 8 tập 2

– Sách Bài Tập Toán 8 (gồm hai tập) được biên soạn tương thích với sách giáo khoa Toán 8 (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên – GS.TSKH Đỗ Đức Thái).
– Nội dung sách hướng đến tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực toán học, phát huy hứng thú học tập, tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh; bảo đảm tính tích hợp,
phân hoá trong dạy học bộ môn Toán.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM