Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt

– Sách Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt được biên soạn đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với những chủ đề bài học phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
– Sách có hình thức trình bày đẹp, nội dung hấp dẫn, cách thể hiện hiện đại giúp cho quá trình học tập của các em thêm dễ dàng và hấp dẫn.
– Sách được tập thể các nhà khoa học, nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục công nghệ biên soạn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ