Chuyên đề học tập Địa lí 11

– Sách Chuyên đề học tập Địa lí 11 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Các chuyên đề trong sách được thiết kế theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Cuốn sách đề cập tới ba chuyên đề:
– Chuyên đề 1. Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á.
Chuyên đề 2. Một số vấn đề về du lịch thế giới.
Chuyên đề 3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
– Dựa trên nền tảng kiến thức của mỗi chuyên đề, cuốn sách góp phần phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Đồng thời, cuốn sách còn giúp các em hình thành và phát triển năng lực địa lí, đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.
– Tổng Chủ biên, Chủ biên và tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Địa lí.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM