Chuyên đề học tập Lịch sử 10

– Sách CĐ học tập Lịch sử 10 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Các chuyên đề trong sách sẽ hướng các em tìm hiểu về các lĩnh vực của sử học nói chung và một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam.
Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về di sản văn hoá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam. Đặc biệt, các em sẽ có những hiểu biết cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.
– Các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục lịch sử.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM