Chuyên đề học tập Tin học 10 – Tin học ứng dụng

– Sách Chuyên đề học tập Tin học 10 – Tin học ứng dụng (ICT) giúp học sinh sử dụng thành thạo bộ công cụ phần mềm văn phòng thông qua ba chuyên đề: Thực hành làm việc với các tệp văn bản; Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu; Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính. Các chuyên đề đều theo định hướng thực hành với hình thức thực hiện dự án học tập. Trong mỗi chuyên đề có các bài học bổ trợ và hướng dẫn làm dự án cùng với ví dụ minh hoạ cụ thể. Với sự đổi mới hình thức dạy và học, thông qua quá trình tạo ra sản phẩm giải quyết vấn đề thực tế, sách giúp học sinh phát triển năng lực tin học.
– Sách do các nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục tin học phổ thông biên soạn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM