Chuyên đề học tập Vật lí 10

– Sách Chuyên đề học tập vật lí 10 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Là phần mở rộng của sách vật lí 10, sách gồm ba chuyên đề: Vật lí trong các ngành nghề, Trái Đất và bầu trời, Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường, góp phần giúp bạn phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của mình.
– Sách được biên soạn bởi tập thể các nhà khoa học, nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết về giáo dục. Cùng với sự hỗ trợ của thiết bị thực hành và hệ thống học liệu điện tử, sách sẽ giúp cho quá trình học tập của bạn thêm dễ dàng và hấp dẫn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM