Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Công nghệ điện điện tử

– Sách chuyên đề Công nghệ 12 Công nghệ điện – điện tử bao gồm ba chuyên đề độc lập: Hệ thống cảnh báo trong gia đình; Dự án nghiên cứu lĩnh vực hệ thống nhúng; Dự án nghiên cứu lĩnh vực robot và máy thông minh. Nội dung các chuyên đề không chỉ kế thừa, phát triển kiến thức trong phần nội dung cơ bản của môn Công nghệ 12 mà còn tích hợp kiến thức của các môn khác như Toán, Tin học và các môn khoa học tự nhiên để cung cấp cho các em những kiến thức chuyên sâu, bổ ích, lí thú và thiết thực, giúp các em hình thành kĩ nặng thực hành, kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tế.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả: NGUYỄN TRỌNG KHANH (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN THẾ CÔNG (Chủ biên), NGUYỄN PHẠM THỤC ANH – NGUYỄN THANH SƠN