Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Lâm nghiệp thủy sản

– Sách chuyên đề Công nghệ 12 – Lâm nghiệp, Thuỷ sản được biên soạn với 3 chuyên đề gồm: Công nghệ sinh học trong lâm nghiệp; Công nghệ sinh học trong thuỷ sản; Nuôi cá cảnh nhằm giúp các em tiếp cận và trải nghiệm những ứng dụng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, an toàn và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
– Sau khi học xong, các em sẽ lĩnh hội được những kiến thức liên quan đến các hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp và thuỷ sản, trồng rừng….


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả: NGUYỄN TẤT THÁNG (Tổng Chủ biên), NGUYỄN THU THUỲ – NGUYỄN NGỌC TUẤN (đồng Chủ biên), DƯƠNG THỊ HOÀN – PHẠM THỊ LAM HỒNG – ĐOÀN THỊ NHINH