Giáo dục Quốc phòng và an ninh 11

– Sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24-11-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bài học trong sách được thiết kế nhằm hình thành, phát triển năng lực nhận thức một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống.
– Tác giả cuốn sách giáo khoa này là những nhà khoa học,nhà sư phạm, nhà giáo giàu kinh nghiệm trong giáo dục quốc phòng và an ninh.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM