Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12

– Sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24-11-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của sách nhằm góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh cấp THPT cũng như nhận thức các vấn đề quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống.
– Cuốn sách được thiết kế gồm 9 bài học, thuộc các chủ đề: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; Kĩ thuật chiến đấu bộ binh; Chiến thuật bộ binh. Sách có nhiều hình ảnh sinh động, phong phú cùng các tình huống, bài tập gợi mở được trình bày, diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu, khám phá, hình thành kiến thức, kĩ năng luyện tập, trải nghiệm, vận dụng các nội dung đã học vào một số hoạt động chung của nhà trường và trong sinh hoạt hằng ngày.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: NGUYỄN THIỆN MINH (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN ĐỨC HẠNH (Chủ biên), NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG – PHÍ VĂN HẠNH – UÔNG THIỆN HOÀNG, NGUYỄN VĂN TÌNH – HOÀNG LÊ NAM – LƯƠNG HỒNG SINH