Giáo dục thể chất 7

– Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 được biên soạn dựa trên quan điểm, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách hướng dẫn học sinh tiếp tục củng cố và phát triển các kĩ năng thể dục thể thao nhằm phát triển tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao. Sách có nội dung và hình thức trình bày bài tập hấp dẫn, dễ hiểu cùng các trò chơi vận động sáng tạo, phát huy tính tích cực, ý thức tự tập luyện và vận dụng những điều đã học để tham gia các hoạt động thể dục thể thao và sinh hoạt hằng ngày của học sinh.
– Các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục thể chất.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: LƯU QUANG HIỆP (Tổng Chủ biên) – BÙI NGỌC (Chủ biên) NGUYỄN NGỌC TUẤN – NGUYỄN XUÂN TRÃI – ĐẶNG THỊ THU THUỶ