Chuyên đề học tập Hóa học 12

– Sách Chuyên đề học tập Hoá học 12 giúp các em mở rộng kiến thức, rèn luyện kĩ năng; tăng cường trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Sách gồm ba chuyên đề: Cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ; Trải nghiệm, thực hành hoá học vô cơ và Một số vấn đề cơ bản về phức chất.
– Quá trình tìm hiểu các chuyên đề trên còn giúp các em biết được rõ hơn nhu cầu xã hội về nhân lực nghiên cứu, kinh doanh, lao động,… ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề liên quan, góp phần định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: Mang cuộc sống vào bài học, Đưa bài học vào cuộc sống