Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12

– Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nội dung của sách bao gồm các hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.
– Các chủ đề được xây dựng theo hướng mở về nội dung,hình thức, phương pháp, với các hoạt động đa dạng, phù hợp với độ tuổi của các em. Tham gia tích cực, chủ động vào các hoạt động trong sách giúp các em có cơ hội vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã có vào các nhiệm vụ, tình huống thực tế, từ đó hình thành phẩm chất, năng lực cho bản thân.
– Tổng Chủ biên, Chủ biên và các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm và nhạy bén trong việc tiếp cận những thành tựu mới của khoa học giáo dục.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả: NGUYỄN DỤC QUANG (Tổng Chủ biên) – VŨ ĐÌNH BẢY (Chủ biên), NGUYỄN THỊ THANH HỒNG – BÙI THANH XUÂN