Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7

– Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nội dung của sách bao gồm các hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.
– Các chủ đề được lựa chọn và thiết kế theo các hoạt động sinh động, nội dung gần gũi với cuộc sống, phù hợp với độ tuổi của các em. Các chủ đề trong sách được xây dựng theo hướng mở về nội dung, hình thức, phương pháp giúp học sinh có đủ thời gian, không gian để trải nghiệm, từ đó hình thành phẩm chất và năng lực cho bản thân.
– Tổng chủ biên, chủ biên và các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và nhạy bén trong việc tiếp cận những thành tựu mới của khoa học giáo dục.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Tác giả: NGUYỄN DỤC QUANG (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN ĐỨC SƠN (Chủ biên) ĐÀM THỊ VÂN ANH – NGUYỄN THUÝ QUỲNH – BÙI THANH XUÂN