Hoạt động trải nghiệm 2

– Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
– Nội dung sách gồm các hoạt động giáo dục hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp. Qua đó, các em sẽ thêm yêu thích việc học; biết yêu thương và chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình, nhà trường và xã hội; thêm yêu thiên nhiên, biết trân trọng và bảo vệ môi trường sống xung quanh;…
– Sách có nhiều hình ảnh sinh động, hấp dẫn; nội dung được cấu trúc theo 9 chủ đề, trong đó mỗi chủ đề đều được thể hiện trong các hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực chung và năng lực đặc thù được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 2.
– Các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong giáo dục tiểu học.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN DỤC QUANG (Tổng Chủ biên) – PHẠM QUANG TIỆP (Chủ biên), NGUYỄN THỊ THU HÀNG – NGÔ QUANG QUẾ