Hoạt động trải nghiệm 5

– Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 5 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
– Nội dung sách gồm các hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội và hướng đến tự nhiên; qua đó học sinh biết chăm chỉ học tập và lao động, yêu quý mọi người, trường lớp và cảnh quan thiên nhiên của quê hương đất nước.
– Sách được thiết kế nhiều hình ảnh sinh động với các dạng hoạt động theo 9 chủ đề, trong đó mỗi chủ đề đều được thể hiện trong các tiết Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực đặc thù phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động trải nghiệm.
– Tổng Chủ biên sách là PGS.TS Nguyễn Dục Quang và các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong giáo dục tiểu học.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH

Tác giả: NGUYỄN DỤC QUANG (Tổng Chủ biên) – PHẠM QUANG TIỆP (Chủ biên), LÊ THỊ HỒNG CHI – NGUYỄN THỊ HƯƠNG – NGÔ QUANG QUẾ