Khoa học tự nhiên 9

– Sách Khoa học tự nhiên 9 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; gồm những bài học phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
– Sách được tập thể các nhà khoa học, nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết về giáo dục phổ thông biên soạn một cách công phu. Cùng với sự hỗ trợ của sách giáo khoa điện tử, sách sẽ giúp cho quá trình học tập của các em thêm dễ dàng và hấp dẫn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: ĐỊNH QUANG BÁO (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), ĐẶNG THỊ OANH – DƯƠNG XUÂN QUÝ (đồng Chủ biên)