Chuyên đề học tập Lịch sử 12

– Sách Chuyên đề học tập Lịch sử 12 thuộc bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển được những năng lực và phẩm chất của học sinh. Sách vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa hướng đến sự đổi mới, cập nhật những kiến thức lịch sử phù hợp, định hướng nghề nghiệp với học sinh trung học phổ thông.
– Cuốn sách sẽ đem đến cho các em những kiến thức về: lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; Nhật Bản: Hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay; quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các em sẽ vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt thông qua các bài thực hành.
– Sách được biên soạn bởi tập thể tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Lịch sử.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: ĐỖ THANH BÌNH (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN VĂN NINH (Chủ biên), LÊ HIẾN CHƯƠNG – VŨ ĐỨC LIÊM – PHẠM THỊ TUYẾT