Lịch sử và Địa lí 6

– Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cuốn sách có hai phần: phần Lịch sử và phần Địa lí. Trong phần Lịch sử, các em sẽ tìm hiểu về lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, thời cổ đại và lịch sử Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên đến thế kỉ X; lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Trong phần Địa lí, các em sẽ được tìm hiểu về Trái Đất, với các lớp vỏ (thạch quyển, khí quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển). Vỏ Trái Đất cũng là nơi con người sinh sống và kiến tạo nên các nền văn minh.
– Các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Lịch sử và Địa lí.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: ĐỖ THANH BÌNH – NGUYỄN VIẾT THỊNH (đồng Tổng Chủ biên) TRẦN VIẾT LƯU – NGUYỄN VĂN NINH – ĐỖ THỊ MINH ĐỨC (đồng Chủ biên)