Chuyên đề học tập Ngữ văn 12

– Theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, ngoài sách giáo khoa Ngữ văn dùng cho tất cả học sinh, mỗi lớp còn có các chuyên đề học tập. Đây là những chuyên đề tự chọn nhằm nâng cao kiến thức ngữ văn, rèn luyện kĩ năng vận dụng những tri thức đã được trang bị vào thực tiễn học tập và cuộc sống; đáp ứng nhu cầu, sở thích cá nhân của người học; giúp học sinh bước đầu phân hoá theo định hướng nghề nghiệp, nhất là với những em có thiên hướng về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
– Các tác giả sách là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Ngữ văn cấp Trung học phổ thông.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả: LÀ NHÂM THÌN – ĐỖ NGỌC THỐNG (đồng Tổng Chủ biên), TRẦN VĂN TOÀN (Chủ biên) – BÙI MINH ĐỨC