Ngữ văn 12 tập 2

– Sách giáo khoa Ngữ văn 12 vừa kế thừa mô hình sách Ngữ văn ở Trung học cơ sở vừa có những thay đổi phù hợp với đối tượng học sinh và yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Các bài học chính trong sách được thiết kế theo hướng tích hợp thông qua bốn hoạt động: đọc, viết, nói và nghe. Điểm khác biệt của Ngữ văn 12 được thể hiện qua các yêu cầu đọc hiểu, viết, thuyết trình và thảo luận với những nội dung mới ở mức độ cao hơn.
– Các tác giả sách là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Ngữ văn cấp Trung học phổ thông.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả: LÃ NHÂM THÌN – ĐỖ NGỌC THỐNG (đồng Tổng Chủ biên), TRẦN VĂN TOÀN (Chủ biên) – BÙI MINH ĐỨC, PHẠM THỊ THU HIỀN – BÙI THANH HOA – NGUYỄN VĂN THUẤN