Ngữ văn 7 tập 2

– Sách giáo khoa Ngữ văn 7 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các bài học chính trong sách được thiết kế theo hướng tích hợp thông qua bốn hoạt động: đọc, viết, nói và nghe. Mỗi bài học hướng dẫn các em đọc hiểu một số văn bản theo thể loại hoặc kiểu văn bản; thực hành rèn luyện tiếng Việt; viết và thuyết trình, trao đổi về văn bản hoặc các vấn đề đặt ra trong văn bản. Sách không chỉ tập trung phát triển năng lực đọc, viết, nói và nghe; năng lực cảm thụ văn học mà còn góp phần phát triển các phẩm chất chủ yếu các năng lực chung cho các em để bồi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách và ứng dụng vào đời sống.
– Các tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục Ngữ văn ở cấp Trung học cơ sở.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Tác giả: NGUYỄN MINH THUYẾT (Tổng Chủ biên) – ĐỖ NGỌC THỐNG (Chủ biên) LÊ THỊ TUYẾT HẠNH – PHẠM THỊ THU HIỀN NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG – NGUYỄN VĂN LỘC