Tiếng Việt 1 tập 1

– Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sách dạy học sinh học đọc, học viết và phát triển các kĩ năng nghe, nói tiếng Việt; đồng thời dạy học sinh cách đọc hiểu các sáng tác văn học, văn bản thông tin phù hợp với lứa tuổi.
– Nội dung và hình thức trình bày các bài học trong sách hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò khoa học, phát huy tính tích cực, khả năng tự học, tự vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, lối sống cho học sinh.
-Tổng Chủ biên cuốn sách là GS.TS Nguyễn Minh Thuyết. Tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giáo dục tiểu học.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN MINH THUYẾT (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), HOÀNG HOÀ BÌNH – NGUYỄN THỊ LY KHA – LÊ HỮU TỈNH