Tiếng Việt 2 tập 2

-Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động đọc, viết, nghe và nói tiếng Việt của học sinh được tổ chức theo 5 chủ đề: Em là búp măng non, Em đi học, Em ở nhà, Em yêu thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
– Nội dung và hình thức trình bày các bài học trong sách hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò khoa học, phát huy tính tích cực, khả năng tự học, tự vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, lối sống cho học sinh.
– Tác giả sách là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giáo dục tiểu học.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN MINH THUYẾT (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), HOÀNG HOÀ BÌNH – NGUYỄN KHÁNH HÀ, HOÀNG THỊ MINH HƯƠNG – TRẦN BÍCH THUỶ – LÊ HỮU TỈNH