Tiếng Việt 4 tập 1

– Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Các bài học trong sách được tổ chức theo 4 chủ đề: Măng non, Cộng đồng, Đất nước, Ngôi nhà chung; gắn các hoạt động đọc, viết, nói và nghe với môi trường giao tiếp, nhằm phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt, bồi dưỡng nhận thức về cuộc sống, kĩ năng sống và tình cảm, đạo đức cho học sinh.
– Nội dung và hình thức trình bày các bài học trong sách hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò khoa học, tạo điều kiện để học sinh phát huy tính tích cực, khả năng tự học, tự vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
– Tác giả sách là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong giáo dục tiểu học.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYEN MINH THUYET (Tong Cho biển kiêm Chủ biên), CHU THỊ THUY AN – PHAN THỊ HỌ ĐIỆP NGUYÊN THỊ BÍCH HÀ, NGUYÊN KHÁNH HÀ – TRẦN MẠNH HƯƠNG – TRẦN BÍCH THỦY