Tin học 10

– Sách giáo khoa Tin học 10 Cánh Diều cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thức là Học vấn số hóa phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS) thông qua các chủ đề − nội dung cốt lõi chung cho cả hai định hướng ICT và CS: Tin học và xử lí thông tin; Internet hôm nay và ngày mai; Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số; Lập trình cơ bản; Giới thiệu nhóm nghề Thiết kế và Lập trình. Hai chủ đề tuỳ chọn cho mỗi định hướng là Biểu diễn thông tin (CS) và Phần mềm thiết kế đồ họa (ICT). Trên cơ sở đó, sách giúp học sinh phát triển năng lực tin học.
– Sách do các nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục tin học biên soạn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM