Tin học 11 – Khoa học máy tính

– Sách giáo khoa Tin học 11 – Khoa học máy tính là nội dung cốt lõi của định hướng CS. Các chủ đề A, C, D, F, G với thời lượng 34 tiết học là chung và giống nhau cho cả hai định hướng. Chủ đề FCS về “Kĩ thuật lập trình” chỉ dành riêng cho định hướng CS với thời lượng 30 tiết. Mỗi chủ đề gồm một số bài học. Ở đầu mỗi bài học đều nêu những yêu cầu mà các em cần đạt được sau khi hoàn thành bài học đó. Tiếp theo là hoạt động Khởi động và các nội dung kiến thức mới; sau đó có những câu hỏi, bài tập để các em luyện tập, vận dụng. Cuối mỗi bài học là Câu hỏi tự kiểm tra và Tóm tắt bài học. Một số bài học còn có Bài tìm hiểu thêm. Các em thực hiện mỗi bài thực hành theo hướng dẫn trong sách và dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM