Tin học 11 – Tin học ứng dụng

– Sách Tin học 11 – Tin học ứng dụng là nội dung cốt lõi của định hướng ICT. Các chủ đề A, C, D, F, G với thời lượng 34 tiết học là chung và giống nhau cho cả hai định hướng. Chủ đề EICT (14 tiết) về “Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video” và chủ đề FICT (16 tiết) về “Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu” chỉ dành riêng cho định hưởng ICT. Mỗi chủ đề gồm một số bài học. Ở đầu mỗi bài học đều nêu những yêu cầu mà các em cần đạt được sau khi hoàn thành bài học đó. Tiếp theo là hoạt động Khởi động và các nội dung kiến thức mới; sau đó có những câu hỏi, bài tập để các em luyện tập, vận dụng. Cuối mỗi bài học là Câu hỏi tự kiểm tra và Tóm tắt bài học. Một số bài học còn có Bài tìm hiểu thêm. Các em thực hiện mỗi bài thực hành theo hướng dẫn trong sách và dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo. Tin học luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống mỗi ngày, trong học tập và làm việc.
– Tin học sẽ nâng cánh cho các em bay cao, bay xa và thành công trong cuộc sống.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM