Chuyên đề học tập Tin học 12 – Khoa học máy tính

– Sách Chuyên đề học tập Tin học 12 – Khoa học máy tính sẽ hướng dẫn các em thực hành ứng dụng một số dạng cấu trúc dữ liệu thiết yếu trong Tin học, điều đó giúp các em phát triển khả năng áp dụng phong phú các kiểu cấu trúc dữ liệu vào giải quyết vấn đề. Cụm chuyên đề với 35 tiết học gồm 3 chuyên đề: Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính; Tìm hiểu Cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm; Tìm hiểu kĩ thuật duyệt Đồ thị và ứng dụng. Các hoạt động: Khởi động, Hoạt động kiến tạo kiến thức, kĩ năng; Luyện tập; Vận dụng và Câu hỏi tự kiểm tra trong cuốn sách này được thiết kế kĩ lưỡng và sư phạm.
– Các chuyên đề góp phần giúp các em có nhiều cơ hội hình thành và phát triển năng lực tin học.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tổng Chủ biên) – ĐỖ PHAN THUẬN (Chủ biên), ĐỖ ĐỨC ĐÔNG – NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG