Tin học 12 – Tin học ứng dụng

Sách giáo khoa Tin học 12 – Tin học ứng dụng cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thức là: Học vấn số hoá phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Khoa học máy tính (CS) thông qua các chủ đề thuộc nội dung cốt lõi cho cả hai định hướng ICT và CS cùng hai chủ đề riêng cho định hướng ICT.
Các chủ đề chung là: Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo; Kết nối mạng; Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo; Tạo trang web; Giới thiệu nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị – Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học.
Hai chủ đề riêng cho định hướng ICT là Thực hành kết nối thiết bị số (ACT) và Thực hành sử dụng phần mềm tạo website (EICT).
Sách do các nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục tin học biên soạn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tổng Chủ biên) – HỒ CẨM HÀ (Chủ biên), NGUYỄN VIỆT ANH – HỒ SĨ BÀNG – PHẠM VĂN ĐẠI – NGUYỄN ĐÌNH HOÁ, PHẠM THỊ ANH LÊ – NGUYỄN THỊ THUỲ LIÊN – LÊ ANH NGỌC