Tin học 5

– Sách giáo khoa Tin học 5 Cánh Diều cung cấp cho học sinh ba mạch kiến thức: Công nghệ thông tin và truyền thông, Học vấn số hoá phổ thông, Khoa học máy tính. Các chủ đề chính của sách: Những việc em có thể làm được nhờ máy tính; Tìm kiếm thông tin trên website; Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề; Cây thư mục và tìm kiếm tệp trên máy tính; Bản quyền nội dung thông tin; Thực hành soạn thảo văn bản; Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số đơn giản; Sử dụng công cụ đa phương tiện hỗ trợ tạo sản phẩm đơn giản; Chơi và khám phá trong môi trường lập trình trực quan. Trên cơ sở đó, sách giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực tin học.
– Sách do các nhà giáo giàu kinh nghiệm, nhiều tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục tin học biên soạn.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: HỒ SĨ ĐÀM (Tổng Chủ biên) – NGUYỄN THANH THUỶ (Chủ biên), HỒ CẨM HÀ – NGUYỄN THỊ HỒNG, ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC – NGUYỄN CHÍ TRUNG