Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 7

– Sách Bài tập Khoa học tự nhiên 7 sách có sự tham gia biên soạn của nhiều tác giả là thành viên của Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới.
– Nhóm tác giả biên soạn bộ sách này mong muốn bộ sách sẽ hỗ trợ phát triển phẩm chất, năng lực người học đúng như tinh thần chương trình giáo dục phổ thông mới đề ra.


Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tác giả: MAI SỸ TUẤN (Tổng Chủ biên) PHAN THỊ THANH HỘI – NGUYỄN VĂN KHÁNH – ĐẶNG THỊ OANH (đóng Chủ biên) NGUYỄN VĂN BIÊN – NGÔ VĂN HƯNG – ĐỖ THỊ QUỲNH MAI PHẠM XUÂN QUẾ – ĐỖ HƯƠNG TRÀ – NGÔ VĂN VỤ