Vở bài tập Công nghệ 4

– Các bài tập trong Vở được biên soạn gắn với nội dung bài học trong sách giáo khoa, phong phú về hình thức và mức độ, giúp hình thành kiến thức, kĩ năng mới, củng cố hoặc vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn cuộc sống.
Hoàn thành các bài tập này giúp các em khám phá những nội dung thú vị về hoa và cây cảnh trong cuộc sống, tự làm được một số đồ chơi dân gian hoặc lắp ghép mô hình kĩ thuật đơn giản.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: NGUYỄN TẤT THẮNG (Tổng Chủ biên), TRẤN THỊ MINH HÀNG – NGUYỄN THỊ MAI LAN (đồng Chủ biên), HOÀNG XUÂN ANH