Vở bài tập Đạo đức 1

Vở bài tập Đạo đức 1 biên soạn nhằm giúp học sinh lớp 1 học tập, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức và kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Sách được trình bày đẹp, với những hình vẽ sinh động, hấp dẫn, màu sắc tươi sáng, giúp cho học sinh học tập hứng thú,
tích cực và hiệu quả.


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh

Tác giả: LƯU THU THUỶ (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ – NGÔ VŨ THU HÀNG – TRẤN THỊ TỐ OAΝΗ